"KOMFORT" Usługi Kadrowo Płacowe
"KOMFORT"  Usługi Kadrowo Płacowe
Sylwia Janas

Administracja płac

  • Zbieranie danych za pomocą systemu informatycznego
  • Naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami zawartymi w zakładowym regulaminie pracy i wynagradzania
  • Sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych dla upoważnionego pracownika Działu Finansowego
  • Sporządzanie list płac od umów zleceń
  • Przygotowywanie do realizacji przez Klienta przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • Rozliczanie absencji pracowniczych (zwolnień lekarskich, urlopów itp.)
  • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
  • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
  • Sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA
Kreator strony - przetestuj