"KOMFORT" Usługi Kadrowo Płacowe
"KOMFORT"  Usługi Kadrowo Płacowe
Sylwia Janas

Administracja kadr

  • Prowadzenie osobowych baz danych pracowników aktualizowanych na bieżąco
  • Prowadzenie oraz aktualizacja teczek osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa
  • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
  • Ewidencjonowanie absencji pracowniczych ( zwolnień lekarskich, urlopów itp.)
  • Monitorowanie terminów badań lekarskich pracowników i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP
  • Przygotowywanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji ZUS, GUS, US ( zgłaszanie i wyrejestrowanie, zgłaszanie członków rodzin do ubezpieczenia itp.)
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  • Uczestniczenie podczas kontroli uprawnionych organów, takich jak PIP, US, ZUS.
Kreator strony - przetestuj